თეთრი და წითელი ვარდები

28,0 $

2 თეთრი, 6 წითელი ვარდი
შეფუთვა: კრაფტის ქაღალდი/ჯვალო