ყვავილები კალათით

80,0 $

გამოიყენება როგორც სასაჩუქრე ასევე სარიტუალო დანიშნულებისთვის
სეზონურად შესაძლებელია ჩანაცვლდეს ვარდებით