სამომხმარებლო შეთანხმება:

  • შეკვეთა მიიღება მინიმუმ 24 საათით ადრე.

  • ადგილზე მიტანას ვახორციელებთ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში 24/7. (შეკვეთისას მონიშნეთ სასურველი ლოკაციის უახლოესი ქალაქი ან დაუკავშირდით მენეჯერს)

  • თუ შეკვეთის შესასრულებელი დრო 24 საათზე ნაკლებია, ან გსურთ ინდივიდუალური შეკვეთა, დაგვიკავშირდით ვაჟა-ფშაველას 1-ში ტელ.: +995(571)93 11 88;

  • ყვავილების სალონი უფლებას იტოვებს შეკვეთაში ყვავილის და შესაფუთი მასალის ჩანაცვლებას იმ პირობით, რომ საერთო დიზაინი, ფერი და ფასი იქნება შენარჩუნებული.

  • უფლებას ვიტოვებთ თაიგული დავუტოვოთ მესამე პირს (მეზობელს ან კოლეგებს) და შეკვეთა ითვლება შესრულებულად. თუ ადგილზე მიტანა ვერ მოხერხდა ინფორმაციის უზუსტობის გამო ამ შეთხვევაში შეკვეთა ითვლება შესრულებულად. თაიგული შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს სალონში 24სთ.-ის მანძილზე.

  • მიუთითეთ ტექსტი, რომელიც ბარათის სახით დაერთვება თქვენს მიერ არჩეულ თაიგულს.

  • გაცნობებთ, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც გადმოგვეცემა თქვენი შეკვეთის განსახორციელებლად, კონფიდენციალურია და არ ექვემდებარება მესამე პირზე გადაცემას.