ჰოლანდიური ყვავილები ხის კოლოფში
სიმაღლე 50 სმ
სიგანე 30 სმ