ჯვრის ფორმის კომპოზიცია  ვარდებით და გიფსოფილებით
სიგრძე 60-70 სმ