სარიტუალო კალთა თეთრი შერეული ყვავილებით და წითელი ვარდებით

სიმაღლე 60 სმ
სიგანე 50-55 სმ