სამომხმარებლო შეთანხმება:

  • შეკვეთა მიიღება მინიმუმ 24 საათით ადრე.

  • მიუთითეთ ტექსტი, რომელიც ბარათის სახით დაერთვება თქვენს მიერ არჩეულ თაიგულს.

  • ადგილზე მიტანას ვახორციელებთ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში 24/7

  • ექსპრეს შეკვეთის შემთხვევაში  დაუკავშირდით მენეჯერს :  +995(571)93 11 88 (WhatsApp/Viber)

  • კამელია  უფლებას იტოვებს შეკვეთაში ყვავილი და შესაფუთი მასალა ჩაანაცვლოს იმ პირობით, რომ საერთო დიზაინი, ფერი და ფასი იქნება შენარჩუნებული.

  • ადრესატის მითითებულ მისამართზე არყოფნის შემთხვევაში თაიგულს ვუტოვებთ მესამე პირს (მეზობელს ან კოლეგებს) , თუ ადგილზე მიტანა ვერ მოხერხდა მოწოდებული ინფორმაციის უზუსტობის გამო, ამ შეთხვევაში შეკვეთა ითვლება შესრულებულად. თაიგული შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვენს სალონში 24სთ.-ის მანძილზე.

  • გაცნობებთ, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც გადმოგვეცემა თქვენი შეკვეთის განსახორციელებლად, კონფიდენციალურია და არ ექვემდებარება მესამე პირზე გადაცემას.