სარიტუალო ( საპანაშვიდე) კომპოზიცია
დიამეტრი 50-60 სმ